Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

www.inforegio.ro  facebook.com/inforegio.ro

Finalizare procedură achiziție macara  în cadrul proiectului „Îmbunătățirea competitivității societății Macro-Tur S.R.L. prin achiziționarea unor echipamente inovatoare”, cod SMIS 108509

În perioada 03.02.2018 – 10.02.2018 a fost derulată procedura competitivă de achiziție macara, utilaj necesar în scopul creșterii productivității și eficienței societății Macro-Tur S.R.L. Achiziția face parte din proiectul „Îmbunătățirea competitivității societății Macro-Tur S.R.L. prin achiziționarea unor echipamente inovatoare” implementat de către societatea Macro-Tur S.R.L. în perioada 13.10.2017-31.08.2018 în cadrul Programului Operational Regional 2014 – 2020,  Axa Prioritară 2 – Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 2.1 Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideior noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri.

Procedura a fost finalizată cu selectarea furnizorului Terra Palfinger S.R.L. pentru furnizarea unei macarale cu braț telescopic formată din autoșasiu Iveco și macara Palfinger Sany SPC 320.

Bugetul contractat este de 1.070.000,01 lei.

Durata contractului este de 6 luni.

Anunt angajare

anunt