Societatea MACRO-TUR S.R.L. cu sediul în Loc. Comănești, Oraș Comănești, Str. Nufărului, Bloc 14, Scara C, Etaj 2, Ap. 5, Județul Bacău, beneficiar al proiectului „Îmbunătățirea competitivității societății MACRO-TUR S.R.L prin achiziționarea unor echipamente inovatoare”, cod SMIS 108509, cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, anunță organizarea etapei de recrutare pentru postul:

OPERATOR MACARA

1. Scopul general al postului

Executarea proiectelor mari și mijlocii în domeniul construcțiilor civile, industriale și agricole gestionate de angajator.

2. Sarcini și responsabilități

 • Exploatarea macaralei în conformitate cu instrucțiunile de utilizare;
 • Ridicarea greutăților prin folosirea diverselor cârlige speciale pentru ridicarea și manipularea încărcăturilor către alte destinații;
 • Efectuarea în mod constant și corect a întreținerii zilnice a autovehiculului;
 • Asigurarea alimentării ritmice a mașinii cu combustibil;
 • Asigurarea bunei funcționări a autovehiculului respectând toate indicațiile și instrucțiunile tehnice;
 • Verificarea în permanență ca echipamentul să nu fie exploatat peste capacitatea teoretică sau în condiții necorespunzătoare
 • Evaluarea greutății încărcăturii și compararea acesteia cu capacitatea de ridicare pentru a preveni supraîncărcarea;
 • Efectuarea reviziei tehnice periodice;
 • Prevenirea și combaterea cauzelor ce duc la poluarea mediului, iar în caz de avarie, înlăturarea cauzelor;
 • Completarea foii de parcurs la plecarea și venirea din cursă;
 • Predarea foii de parcurs în momentul completării integrale;
 • Predarea macaralei la terminarea schimbului de lucru.

3. Cerinţe

 • Cunoașterea prevederilor prescripțiilor tehnice ISCIR;
 • Bune cunoștințe de mecanică, electricitate, hidraulică;
 • Bune cunoștințe tehnice aferente domeniului de activitate.

4. Competențe

 • Studii medii;
 • Deținător de autorizație ISCIR.

 5. Abilități/aptitudini

 • Cunoașterea și utilizarea corectă a codurilor de semnalizare;
 • Capacitatea de selectare corectă a informațiilor;
 • Capacitatea de autoevaluare a cunoștințelor și a cerințelor de instruire;
 • Abilităţi de planificare şi organizare a activităţilor desfăşurate;
 • Precizie şi rigurozitate în realizarea sarcinilor;
 • Persoană organizată, atentă la detalii;
 • Capacitate de analiză şi sinteză;
 • Capacitate de identificare corectă și rapidă a defecțiunilor apărute la macara;
 • Capacitate de lucru cu termene limită;
 • Determinare, responsabilitate în muncă;
 • Bune abilităţi de comunicare şi lucru în echipă;
 • Adaptabilitate sporită;
 • Rezistență la mediu de lucru solicitant.

6. Beneficii

 • Salariu competitiv în acord cu performanța în activitate;
 • Interacțiunea cu proiecte diverse;
 • Accesul la activități variate și la sarcini complexe ce favorizeaza evoluția profesională.

Societatea MACRO – TUR S.R.L. încurajează ocuparea postului și de către persoane din categorii defavorizate.

Persoanele interesate sunt rugate să transmită CV – urile la adresa de e-mail macrotur86@yahoo.com în format electronic sau la adresa societății în format fizic.