Strada Nufarului, Bacau

Adresa

Nufarului Street, Bacau

Address

Confidențialitatea dvs. este unul dintre angajamentele noastre fundamentale la SC MACRO TUR SRL.

Prin urmare, ne dorim să vă procesăm datele personale în conformitate cu principiile stabilite de către legislația privind protecția datelor aplicabilă în România, inclusiv Regulamentul (UE) 679 din anul 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestora. Datele personale reprezintă orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă, iar o persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată direct sau indirect, în special prin referire la un număr de identificare sau la unul sau mai mulți factori specifici fizic, psihologic, mental, identitate economică, culturală sau socială.

Această politică de confidențialitate privește datele personale ale clienților noștri, partenerilor de afaceri sau a altor persoane care ne contactează și care ne vizitează precum și ale reprezentanților acestora, potențiali angajați, stagiari sau asociați și se aplică datelor colectate prin intermediul site-ului nostru www.macrotur.ro în ceea ce privește toate celelalte date cu caracter personal colectate prin e-mail sau prin alte contacte off-line.

Politica de confidentialitate descrie:

OBIECTIVE, MOTIVE PENTRU PROCESARE SI CATEGORII DE DATE PERSONALE

În contextul interacțiunii dvs. cu societatea noastră, datele dumneavoastră personale, ca persoană fizică, pot fi supuse activităților de prelucrare a datelor pe care le efectuăm. Prin urmare, utilizăm datele dvs. personale în următoarele cazuri:

1. DACA SUNTETI CLIENT SAU POTENTIAL CLIENT AL ORGANIZATIEI NOASTRE:

1.1. Furnizarea serviciilor proprii
Folosim datele dvs. personale relevante pentru a pregăti și a furniza serviciile solicitate de dvs. si oferite din partea noastră. În această situație ne bazăm pe îndeplinirea contractului nostru ca temei al procesării.

1.2. Comunicarea cu tine
Utilizăm datele de contact pentru a comunica cu dvs. în legătură cu solicitările dvs. și cu orice alte aspecte relevante legate de afaceri. De asemenea, ne bazăm, în acest caz, pe îndeplinirea contractului nostru ca temei al procesării.

1.3 Prelucrarea datelor ca obligație impusă de lege și de statutul profesiei.
Putem prelua unele dintre datele dvs. în contextul furnizării serviciilor bazate pe obligațiile legale sau obligațiile impuse societății noastre de către statutul care guvernează activitățile profesionale ce le prestăm. În acest caz, temeiul aferent procesării reprezintă obligațiile legale.

1.4 Trimiterea buletinelor informative
De asemenea, putem utiliza datele dvs. de contact pentru a vă furniza în formă electronică buletinele noastre de știri specializate cu privire la evoluțiile relevante din legislație, practici ale autorităților, servicii, dar numai dacă v-ați abonat și, prin urmare, datorită consimțământului dumneavoastră liber exprimat aferent acestor procesări.

Puteți oricând să vă retrageți consimțământul, exprimându-vă opțiunea de a nu primi buletinele de știri în viitor făcând clic pe „Dezabonați” atunci când primiți e-mailul respectiv sau scrieți la: contact@macrotur.ro

Categoriile de date prelucrate în contextul relației noastre cu dvs. sunt: numele, adresa de e-mail, telefonul, faxul, precum și alte date personale pe care ni le puteți furniza direct.

2. DACA SUNTETI REPREZENTANT SAU PERSOANA DE CONTACT A UNUI CLIENT SAU POTENTIAL CLIENT AL SC MACRO TUR SRL

2.1. Furnizarea serviciilor proprii
Utilizăm datele dvs. personale relevante pentru a pregăti și a furniza serviciile solicitate de dvs. si oferite de societatea noastră. De exemplu, putem utiliza datele personale pentru a gestiona relația cu clientul pe care îl reprezentați sau este posibil să ne bazăm pe datele dvs. personale în pregătirea materialelor necesare prestării serviciilor. Ne bazăm în acest caz pe interesul legitim în furnizarea serviciilor noastre în funcție de domeniul nostru de activitate și de gestionarea relației cu clienții noștri.

2.2. Comunicarea cu tine
Utilizăm datele de contact pentru a comunica cu dvs. în legătură cu solicitările dvs. și cu orice alte aspecte relevante legate de afaceri. De asemenea, ne bazăm, în acest caz, pe interesul legitim de a furniza serviciile noastre în funcție de domeniul nostru de activitate.

2.3 Prelucrarea datelor ca obligație impusă de lege și de statutul profesiei
Putem prelua unele dintre datele dvs. în contextul furnizării serviciilor bazate pe obligații legale sau a obligațiilor impuse companiei de către statutul care guvernează activitățile profesionale. În acest caz, temeiul aferent procesărilor sunt obligațiile legale.

2.4 Trimiterea buletinelor informative
De asemenea, putem utiliza datele dvs. de contact pentru a vă furniza în formă electronică buletinele noastre de știri specializate cu privire la evoluțiile relevante din legislație, practici ale autorităților, servicii, dar numai dacă v-ați abonat și, prin urmare, datorită consimțământului dumneavoastră liber exprimat aferent acestor procesări.
Puteți oricând să vă retrageți consimțământul, exprimându-vă opțiunea de a nu primi buletinele de știri în viitor făcând clic pe „Dezabonați” atunci când primiți e-mailul respectiv sau scrieți la: contact@macrotur.ro . În toate cazurile, datele sunt furnizate fie direct de dvs., fie de către client. Categoriile de date prelucrate în acest context sunt, în general, numele, poziția, adresa de e-mail, telefonul, faxul, datele de identificare, precum și alte date cu caracter personal furnizate către SC MACRO TUR SRL, de obicei de dvs., după cum este necesar, în vederea îndeplinirii scopurilor de mai sus.

3. DACA SUNTETI ANGAJAT SAU ALT COLABORATOR AL UNUI CLIENT SC MACRO TUR SRL SAU POTENȚIAL CLIENT

3.1. Furnizarea serviciilor proprii
Utillizăm datele dvs. personale relevante pentru a pregăti și a furniza serviciile solicitate din partea noastră. De exemplu, putem utiliza datele personale pentru a gestiona relația cu clientul pe care îl reprezentați sau este posibil să ne bazăm pe datele dvs. personale în pregătirea materialelor necesare prestării serviciilor. Ne bazăm în acest caz pe interesul legitim în furnizarea serviciilor noastre în funcție de domeniul nostru de activitate.

3.2. Comunicarea cu tine
Utilizăm datele de contact pentru a comunica cu dvs. în legătură cu solicitările dvs. și cu orice alte aspecte relevante legate de afaceri. De asemenea, ne bazăm, în acest caz, pe interesul legitim de a furniza serviciile noastre în funcție de domeniul nostru de activitate.

3.3 Prelucrarea datelor ca obligație impusă de lege și de statutul profesiei.
Putem prelua unele dintre datele dvs. în contextul furnizării serviciilor bazate pe obligații legale sau a obligațiilor impuse companiei de către statutul care guvernează activitățile profesionale. În acest caz, temeiul aferent procesărilor sunt obligațiile legale.

3.4 Trimiterea buletinelor informative
De asemenea, putem utiliza datele dvs. de contact pentru a vă furniza în formă electronică buletinele noastre de știri specializate cu privire la evoluțiile relevante din legislație, practici ale autorităților, servicii, dar numai dacă v-ați abonat și, prin urmare, datorită consimțământului dumneavoastră liber exprimat aferent acestor procesări.

Puteți oricând să vă retrageți consimțământul, exprimându-vă opțiunea de a nu primi buletinele de știri în viitor făcând clic pe „Dezabonați” atunci când primiți e-mailul respectiv sau scrieți la: contact@macrotur.ro

În toate cazurile, datele sunt furnizate fie direct de dvs., fie de către client. Categoriile de date prelucrate în acest context sunt, în general, numele, poziția, adresa de e-mail, telefonul, faxul, datele de identificare, precum și alte date cu caracter personal furnizate către SC MACRO TUR SRL, de obicei de dvs., după cum este necesar pentru a îndeplini scopurile de mai sus.

4. DACA SUNTETI PARTENER DE AFACERI AL SC MACRO TUR SRL

4.1. Menținerea relației noastre contractuale cu dvs.
Utilizăm datele dvs. personale relevante pentru a ne menține relația contractuală cu dumneavoastră. Ne bazăm în acest caz pe îndeplinirea contractului nostru ca temei al procesării.

4.2. Comunicarea cu tine
Utilizăm datele dvs. de contact pentru a comunica cu dvs. în legătură cu orice probleme relevante legate de afaceri. De asemenea, ne bazăm, în acest caz, pe îndeplinirea contractului nostru ca temei al procesării.

4.3 Prelucrarea datelor ca obligație impusă de lege și de statutul profesiei.
Putem prelua unele dintre datele dvs. în contextul furnizării serviciilor pe baza obligațiilor legale sau a obligațiilor impuse de statutul care guvernează activitățile profesionale. În acest caz, temeiul procesării este obligația legală. Categoriile de date prelucrate în contextul relației noastre cu dvs. sunt numele, adresa de e-mail, telefonul, faxul, precum și alte date personale pe care ni le puteți furniza direct.

5. DACA SUNTETI REPREZENTANT, PERSOANA DE CONTACT, ANGAJAT SAU ALT COLABORATOR AL PARTENERULUI DE AFACERI AL SC MACRO TUR SRL

5.1. Menținerea relației noastre contractuale cu partenerul nostru de afaceri
Folosim datele personale relevante pentru a ne menține relația contractuală cu partenerul nostru de afaceri. În acest caz, ne bazăm pe interesul legitim de a asigura că relația contractuală este gestionată în mod corespunzător.

5.2. Comunicarea cu tine
Utilizăm datele dvs. de contact pentru a comunica cu dvs. în legătură cu orice probleme relevante legate de afaceri. De asemenea, în acest caz, ne bazăm pe interesul legitim de a asigura că relația contractuală se desfășoară în mod adecvat.

5.3 Prelucrarea datelor ca obligație impusă de lege și de statutul care reglementează profesiile
Putem prelua unele dintre datele dvs. în contextul furnizării serviciilor pe baza obligațiilor legale sau a obligațiilor impuse companiei de statutul care guvernează activitățile profesionale. În acest caz, temeiul aferent prelucrării este obligația legală. În toate cazurile, datele sunt furnizate fie direct de dvs., fie de partenerul de afaceri. Categoriile de date prelucrate în acest context sunt, în general, numele, poziția, adresa de e-mail, telefonul, faxul, adresa, datele de identificare, precum și alte date cu caracter personal furnizate către SC MACRO TUR SRL, de obicei de dvs., după cum este necesar pentru a îndeplini scopurile de mai sus.

6. DACA SUNTETI UN SOLICITANT DE LOC DE MUNCA/ STAGIU:

Folosim datele personale conținute în CV-urile pe care le primim pentru a evalua calificările solicitanților pentru o poziție în cadrul SC MACRO TUR SRL, inclusiv în legătură cu programul nostru de internship. Ne bazăm procesarea pe baza încheierii și executării acordului dintre părți. Categoriile de date prelucrate în contextul relației noastre cu dvs. sunt numele dvs., adresa de e-mail, telefonul, faxul, adresa, datele personale incluse în CV-uri, detalii despre educație și formare, calificările profesionale, precum și alte date personale pe care le puteți furniza în mod direct.

7. DACA SUNTETI VIZITATOR AL SEDIULUI NOSTRU:

Noi folosim datele dvs. personale pentru a asigura securitatea spațiilor, a bunurilor și a personalului nostru. În acest caz, procesarea datelor noastre se bazează pe interesul legitim al SC MACRO TUR SRL, și anume protejarea acestor spații, active și personal. Categoriile de date prelucrate în acest context sunt numele dvs., precum și alte date personale pe care ni le puteți furniza direct.

8. DACA SUNTETI UTILIZATOR AL SITE-ULUI NOSTRU DE INTERNET:

Folosim datele personale pe care le colectăm de la dvs. atunci când vizitați site-ul nostru de internet, www.macrotur.ro pentru a monitoriza traficul și pentru a îmbunătăți conținutul site-ului. Ne bazăm această activitate de prelucrare a datelor asupra interesului nostru legitim de a asigura funcționarea corectă a site-ului nostru de internet, precum și pentru îmbunătățirea acestuia. Categoriile de date prelucrate în acest context sunt ora și data accesării site-ului Internet și adresa IP din care a fost accesat site-ul nostru de internet.

Pentru toate categoriile de persoane de mai sus, putem procesa datele dvs. în contextul modificărilor organizaționale sau al tranzacțiilor de afaceri care implică SC MACRO TUR SRL. În acest caz, motivele prelucrării pot fi reprezentate de obligația legală (în cazul în care SC MACRO TUR SRL are obligația legală de a divulga anumite date cu caracter personal autorităților publice), executarea contractului încheiat de SC MACRO TUR SRL în contextul unei astfel de tranzacții (dacă sunteți o parte la un astfel de acord) sau interesul legitim al SC MACRO TUR SRL de a efectua tranzacția în cel mai eficient mod (în restul cazurilor).

OBTINEREA DATELOR PERSONALE

Atunci când datele sunt solicitate direct de la dvs., SC MACRO TUR SRL vă solicită să furnizați toate categoriile de date cu caracter personal pe care le solicităm în scopurile menționate mai sus, deoarece altfel nu vom putea să ne desfășurăm activitatea (inclusiv, printre altele, să vă furnizăm serviciile noastre). Dacă furnizați SC MACRO TUR SRL datele personale ale altor persoane fizice, vă rugăm să le comunicați persoanelor vizate modalitatea în care SC MACRO TUR SRL intenționează să proceseze datele personale, așa cum este descris în această politică de confidențialitate.

DEZVALUIREA DATELOR PERSONALE

Deși, de regulă, nu vom dezvălui datele dvs. personale unor terțe părți, putem:

DURATA PROCESARII

Intenționăm să păstrăm datele dvs. personale atât pe durata relației contractuale, cât și ulterior, în conformitate cu politicile noastre interne și obligațiile legale care ne revin. În cazul în care datele nu sunt colectate în contextul unui contract de servicii, aceste date vor fi păstrate atâta timp cât este necesar pentru atingerea scopului colectării.

DREPTURILE TALE

În calitate de persoane vizate, Regulamentul Privind Protecția Datelor cu Caracter Personal (GDPR) vă oferă o serie de drepturi, inclusiv:

Suntem bucuroși să vă asigurăm exercitarea acestor drepturi. Puteți să vă exerciți drepturile menționate anterior și să aflați mai multe despre aceste drepturi, depunând la noi, în calitate de controlor de date, o solicitare scrisă la SC MACRO TUR SRL, Strada Nufarului nr. 14/5, Comanesti, Jud. Bacau sau prin e-mail la office@macrotur.ro

De asemenea, aveți dreptul de a depune o plângere la Autoritatea de Protecție a Datelor. Ne angajăm să tratăm întotdeauna cererile dvs. cu cea mai mare atenție și să adresăm întrebările pe care le aveți în cel mai scurt timp posibil.

VERSIUNI LA ACEASTA POLITICA DE CONFIDENTIALITATE

Această politică de confidențialitate poate fi actualizată ori de cate ori situatia o impune. Această politică de confidențialitate este în vigoare la data de 26 Iunie 2018.

Call Now Button